CÁCH GẤP ÁO SƠ MI CƠ BẢN | HOW TO FOLD A SHIRTKondo Mari từng viết : “Trong tiếng Nhật, từ “chữa lành” là “te-ate”, nghĩa đen là “chạm tay vào”. Thuật ngữ này bắt nguồn từ sự phát triển…

Nguồn: https://miscinet.org/

6 thoughts on “CÁCH GẤP ÁO SƠ MI CƠ BẢN | HOW TO FOLD A SHIRT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *