Cách ép cánh cấp 3 MuOnline Season 13Cách ép cánh cấp 3 MuOnline Season 13:
-Cách 1 ép bằng ruud:
.Nguyên liệu gồm có

.1 cái cánh câp 2 +9 +4op ( class nào sử dụng cánh 2 class đó)

.255 cái condor magic bell

.1 cái bình magic sollution of condor

Cách tìm nguyên liệu

– Magic sollution of condor train rớt nhieu tại các map Kanturu Relics trở lên. ( auto Bell sẽ nhặt)

– Bình magic solution of condor mua tại shop ruud ( ruud đi sự kiện sẽ có)

Tiến hành:

– Sử dụng cái condor magic bell đap vào bình magic sollution of condor . khi đập tầm 255 cái condor magic bellvào thì cái bình sẽ hiện phần trăm và full bình là thành công.

– Sau đó mang xuông gobin chaos, bỏ w2 +9+4op và cái bình vừa tạo ra vào quay là sẽ ra cánh cấp 3.

-Cách 2 : Condor Feather + Condor Flame
+ Linh hồn condor (săn tại map barrack, Swamp of Calmness)

+ Lông vũ condor ( hay còn gọi lông vũ 3)

+30bless + 30soul + 30 chaos + 30 cre

+Đá linh hồn lam ( tăng tỷ lệ ép), đá linh hồn lam quay ra từ đồ excillent cao cấp + 9 op 12 trở lên.

#MuOnline4ever

Nguồn: https://miscinet.org

Xem thêm bài viết khác: https://miscinet.org/meo-vat

9 thoughts on “Cách ép cánh cấp 3 MuOnline Season 13

  1. Hi Ad ! Minh Dung wing 2 (Bound ) de ep wing 3 (Bound ) duoc khong vay ? va Wing 3(Bound ) co the up len +15 duoc khong vay ? Cam on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *