cách cắt ống thuỷ tinhChuyên phân phối sỉ và lẻ
Ống thuỷ tinh chịu nhiệt Borosilicate
0936.266.993
Ship toàn quốc

🌔🌔Quy cach thuy tinh chịu nhiệt

+ phi 5 Dày 0,8ly dài 1,5m

+ phi 6 Dày 1ly dài 1,6m

+ phi 6 Dày 1,1 ly dài 1,6m

+ phi 10 Dày 1,5ly dài 1,5m
Dày 0,5ly dài 1,5m*

+ phi 12 Dày 1,5ly dài 1,5m

+ phi 16 Dày 1,6ly dài 1,5m
Dày 0,8 Dài 1,5m*
Dày 1,2ly dài 1,5m*
Dày 2,5ly dài 1,5m*

+ phi 18 Dày 1,8ly dai 1,5m
1,6ly dài 1,5m
0,8ly dài 1,5m*

+ phi 20 Dày 1,8ly dài 1,5m

+ phi 22 Dày 1,8ly dài 1,5m
Dày 1 ly Dài 1,5m*

+ phi 24 Dày 2ly Dài 1,5m

+phi 25* Dày 1,4ly Dài 1,5m*

+ phi 28. Dày 2ly Dài 1,5m

+ phi 30 Dày 2ly Dài 1,5m

+ phi 32 dày 2ly dài 1,5m

+ phi 34 (gần 35 ) 2ly 2m

+ phi 36 Dày 2ly dài 2m *

+ phi 40. dày 3.8m dài 1,5m

+ phi 42 Dày 3ly dai 1,5m

+ phi 60 Dày 3,8ly dài 1,8m

+ Phi 50 day 2,5ly dai 2m

+ phi 75 Dày 4,2 ly dài 2m

+ phi 80 Dày 2,5ly dài 1,7m

+ phi 100 Dày 3 ly dai 1,5m

+ phi 120* Dày 2,8 ly dài 1,5m*

+ phi 130* Dày 3 ly dài 1,5m*

⚡️⚡️⚡️
🌔 Quy cách Thuỷ tinh MÀU chịu nhiệt
Màu vàng nhạt : dài 1,2m dày 1,5ly

+ Phi 7
+ Phi 14
+ Phi 16
Màu vàng đậm (màu trà) ,màu xanh lá ,xanh duơng :dài 1,2m dày 1,5ly

+ Phi 7
+ Phi 10
+ Phi 12
Màu Hồng : dài 1,2m dày 1,5ly

+ Phi 7
+ Phi 8

#ốngthủytinh
#ốngmiễng
#ốngthuỷtinhchịunhiệt
#cântiểuly
#thướcđiệntử
#tuýpthuỷtinh

Nguồn: https://miscinet.org

Xem thêm bài viết khác: https://miscinet.org/kinh-doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *