Bài toán chi tiêu hợp lý với một gia đình nhỏ mua chung cư trả góp | VTV24Gia đình 4 người, thu nhập 30 triệu/ tháng mua nhà trả góp thì chi tiêu thế nào là hợp lý? Bài toán chi tiêu hợp lý với một gia đình nhỏ mua chung cư…

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *