Ai đứng bảo kê cho sòng bạc Phượng Hoàng ở Bắc NinhAi đứng bảo kê cho sòng bạc Phượng Hoàng ở Bắc Ninh

Nguồn: https://miscinet.org/

5 thoughts on “Ai đứng bảo kê cho sòng bạc Phượng Hoàng ở Bắc Ninh

  1. Chú tao làm đấy. Bảo kê ở đó chứ kp tk nào khác kb đừng nói. Nguyễn Quốc Sơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *