63/63 tỉnh thành cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ tiếp | VTC NowVTC Now | TPHCM vừa có quyết định về việc cho học sinh nghỉ tiếp. Như vậy, 63 tỉnh, thành đã thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục…

Nguồn: https://miscinet.org/

20 thoughts on “63/63 tỉnh thành cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ tiếp | VTC Now

  1. Lẽ ra chúng ta nên biết từ lâu . Thế giới làm j có công bằng. THPT như chuột bạch vậy. Quá thất vọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *