SONAGA BEACH PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2019: LỄ TÂN, PHA CHẾ, PHỤC VỤ, BẾP, BUỒNG PHÒNG, VỆ SINH

Sonaga Beach Phú Quốc tuyển dụng nhân sự 2019: Lễ tân, Pha chế, Phục vụ, Bếp, Buồng phòng, Vệ sinh,việc làm phú quốc,việc làm phú quốc lương cao,việc. Nguồn: https://miscinet.org/