《Vicetone – Meron Ryanᴸʸʳᶦᶜ》Walk Thru Fire – Nhạc Tik Tok Bất Hủ | 0:48 ♫Nhạc Tik Tok Bất Hủ
Walk Thru Fire – Vicetone & Meron Ryan [Vietsub]

📺 Xem nhiều hơn:
👉 Đăng ký kênh ủng hộ bọn tớ:

★★★★★★VOCABULARY(từ vựng)★★★★★★
– Talk(v) ▶ trò chuyện, nói chuyện
– Spill(v) ▶ làm đổ, tràn, chảy ra, thổ lộ
– Secret(n) ▶ bí mật
– Keep(v) ▶ giữ
– Pick(v) ▶ chọn, đào, cuốc, nhặt
– Piece(n) ▶ mảnh vụn
– Walk(v) ▶ đi bộ
– Through(prep, adj) ▶ xuyên qua, ngang qua
– Fire(n) ▶ lửa
– Angel(n) ▶ thiên thần
– Saint(n) ▶ thánh thần
– Close(v) ▶ đóng
– Full(adj) ▶ đầy, no nê
– Mistake(n) ▶ sai lầm
– Break(v) ▶ phá vỡ
– Pain(n) ▶ nỗi đau
– Pretend(v) ▶ giả vờ
– Savior(n) ▶ vị cứu tinh
– Promise(n) ▶ lời hứa, lời nguyện ước

★★★★★★PHRASE(cụm từ)★★★★★★
– By someone/something side ▶ bên cạnh…
– Walk through fire ▶ đi qua lửa = vượt qua khó khăn nguy hiểm
– No matter what ▶ không quan trọng điều gì cả

🎵 Follow Top Tik Tok:

🎵 Follow Wave Music:

Snapchat: WaveMusic

🎵 Follow Vicetone:

🎵 Follow Meron Ryan:

🎤 Lyrics: Walk Thru Fire – Vicetone & Meron Ryan
Talk to me
Spill the secrets you’ve been keeping
Life cuts deep
Let me help pick up the pieces

You’re not alone, I’m by your side
Don’t you know, don’t you know
I’ll walk through fire with you
I’ll walk through fire
No matter what, I’ll make it right
Don’t you know, don’t you know
I’ll walk through fire with you
I’ll walk through fire

I’m not an angel, I’m not a saint
I’ve been a closed book full of mistakes
But when you’re broken, when you’re in pain
Ooh…
I’ll walk through fire with you

I’ll walk through fire
I’ll walk through fire with you
I’ll walk through fire

You know I
Don’t pretend to be a savior
But let me in, yeah
I promise nobody can break us

You’re not alone, I’m by your side
Don’t you know, don’t you know
I’ll walk through fire with you
I’ll walk through fire
No matter what, I’ll make it right
Don’t you know, don’t you know
I’ll walk through fire with you
I’ll walk through fire

I’m not an angel, I’m not a saint
I’ve been a closed book full of mistakes
But when you’re broken, when you’re in pain
Ooh…
I’ll walk through fire with you

I’ll walk through fire with you
I’ll walk through fire
I’ll walk through fire with you
I’ll walk through fire with you

You’re not alone, I’m by your side
Don’t you know, don’t you know
I’ll walk through fire with you
I’ll walk through fire

I’m not an angel, I’m not a saint
I’ve been a closed book full of mistakes
But when you’re broken, when you’re in pain
Ooh…
I’ll walk through fire with you

I’ll walk through fire with you
I’ll walk through fire
I’ll walk through fire with you
I’ll walk through fire with you

Tags: #walkthrufire #nhactiktok #tiktok2019

Nguồn: https://miscinet.org

Xem thêm bài viết khác: https://miscinet.org/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *